Aktieutveckling.se

Gratis aktieanalyser!

Nästa steg

Första analysen publicerad. Fortsätter med lokal testning av den senaste analysstrategin. Snart kommer regelbundna analyser att publiceras . Första publiceringen kommer innehålla aktier som får högsta sannolik uppgång inom en tidsperiod på en till två veckor. Initiala publiceringar kommer bara vara ett fåtal utvalda med höga analysvärden (se beskrivning - Analysvärde (dag) nedan).

Senaste analyser för köp - 2015-07-24

Aktie Analysvärde (d) Korrekträknare (d) Felräknare (d) % (d) Antal dagar Korrekträknare (h) Felräknare (h) % (h)
ASSA B0,992143 795,3 5236 125 65,4
AZN0,977315 997,2 10195 91 68,2
SAAB B0,82432 586,5 10346 204 62,9
TREL B0,92954 591,5 10339 191 64,0

Äldre analyser finns efter beskrivningen

Analysvärde (dag): Alla aktier analyseras dagligen via sin individuella blackbox. En ny blackbox skapas unikt för varje aktie, normalt med några dagars mellanrum. Denna kolumn visar värdet som levererades från blackbox för angiven dag. Värden kan vara mellan 0-1 och delas upp i 0.1 intervall. 0 = mycket dåligt köp. 1 = bra köp (se sidans disclaimer innan beslut). Alla analyser med värden under 0.7 sorteras bort då de är för osäkra.

Korrekträknare (dag): Först beräknas alla dagar för aktuell aktie genom blackbox. Tex. ett analysvärde på 0.85 ligger i intervall 0.8 till 0.899. Hur många gånger som aktien träffar aktuellt intervall och där köpsignalen varit korrekt är angivet i denna kolumnen.

Felräknare (dag): (motsatsen till Korrekträknare) Hur många gånger som aktien träffar aktuellt intervall och där köpsignalen varit felaktig.

% (dag): Procent värdet av två tidigare kolumner.

Antal dagar: Nuvarande analyser sker bara med ett analys intervall på en eller två veckor. (5/10 arbetsdagar). Exempel - Om dagar är angivet med 10 så uppskattas aktien att ha en högre kurs 10 dagar efter analysdagen.

Korrekträknare (historisk): Korrekträknare: Den första korrekträknaren angav en akties antal korrekta värden baserade på den senast skapade blackbox. Denna korrekträknare tar med alla historiska blackbox-analyser som har gett ett resultat större än 0.7, sedan 2011, (nivå - mellan till bra köpsignal). Denna kolumn anger ett värde på hur många gånger som aktien givit ett korrekt utslag för en 5 eller 10 dagars analys. Exempel: värde 250 och dagar är 10 - innebär att aktie har gett 250 korrekta 10 dagars analyser sedan 2011

Felräknare (historisk): (motsatsen till Korrekträknare ovan)

% (historisk): Procent värdet av två tidigare kolumner.

Gamla analyser för köp - 2015-07-17

Aktie Analysvärde (d) Korrekträknare (d) Felräknare (d) % (d) Antal dagar Korrekträknare (h) Felräknare (h) % (h)
AXIS0,90848 590,6 10323 219 59,6
GETI B1239 996,4 10388 244 61,4
HM B0,89172 1285,7 10285 152 65,2
VOLV B0,981284 697,9 10335 205 62,0

Aktier inkluderade i daglig analys

AAK(AAK), ABB Ltd(ABB), Alfa Laval(ALFA), Autoliv SDB(ALIV SDB), Africa Oil(AOI), ASSA ABLOY B(ASSA B), Atlas Copco A(ATCO A), Atlas Copco B(ATCO B), Axfood(AXFO), Axis(AXIS), AstraZeneca(AZN), BillerudKorsnäs(BILL), Boliden(BOL), Swedish Orphan Biovitrum(SOBI), Castellum(CAST), Com Hem Holding(COMH), Elekta B(EKTA B), Electrolux A(ELUX A), Electrolux B(ELUX B), EnQuest PLC(ENQ), Ericsson A(ERIC A)

Ericsson B(ERIC B), Fabege(FABG), Getinge B(GETI B), ICA Gruppen(ICA), Hexagon B(HEXA B), Hennes & Mauritz B(HM B), Holmen A(HOLM A), Holmen B(HOLM B), HEXPOL B(HPOL B), Hufvudstaden A(HUFV A), Hufvudstaden C(HUFV C), Husqvarna A(HUSQ A), Husqvarna B(HUSQ B), Intrum Justitia(IJ), Industrivärden A(INDU A), Industrivärden C(INDU C), Investor A(INVE A), Investor B(INVE B), JM(JM), Kinnevik A(KINV A), Kinnevik B(KINV B)

Latour B(LATO B), Atrium Ljungberg B(LJGR B), Lundin Mining Corporation SDB(LUMI SDB), Lundbergföretagen B(LUND B), Lundin Petroleum(LUPE), Meda A(MEDA A), Melker Schörling(MELK), Millicom Int. Cellular SDB(MIC SDB), Modern Times Group A(MTG A), Modern Times Group B(MTG B), NCC A(NCC A), NCC B(NCC B), Nordea Bank(NDA SEK), NIBE Industrier B(NIBE B), Oriflame, SDB(ORI SDB), Peab B(PEAB B), Ratos A(RATO A)

Ratos B(RATO B), Ratos pref(RATO PREF), SAAB B(SAAB B), Sandvik(SAND), SCA A(SCA A), SCA B(SCA B), SEB A(SEB A), SEB C(SEB C), Securitas B(SECU B), Sv. Handelsbanken A(SHB A), Sv. Handelsbanken B(SHB B), Skanska B(SKA B), SKF A(SKF A), SKF B(SKF B), SSAB A(SSAB A), SSAB B(SSAB B), Stora Enso A(STE A), Stora Enso R(STE R), Swedbank A(SWED A), Swedish Match(SWMA), Tele2 A(TEL2 A), Tele2 B(TEL2 B), Tieto Oyj(TIEN), TeliaSonera(TLSN), Trelleborg B(TREL B), Volvo A(VOLV A), Volvo B(VOLV B), Wallenstam B(WALL B)